Podporniki

jskd2                   IATROS                                                     logo_krka

   JSKD                    IATROS, medicinski center             Goslarstvo Demšar                          ŠOU v Ljubljani                          KRKA d.d.

Vabilo podpornikom

Za ohranjanje visoke kvalitete ustvarjanja in za dosego ciljev ciljev, ki smo si jih zadali, bodo potrebna dodatna finančna sredstva, zato se obračamo na Vas s prošnjo za sponzorstvo. Ob tem potencialnim sponzorjem sporočamo, da se bomo potrudili za promocijo njihovega podjetja tako preko spletnih strani kot tudi tiskovin.