Člani

Prve violine: Vildana Repše, Andreja Popit, Kaja Galič Lenkič, Marina Klemenčič, Mateja Dudek, Kaja Šoštaršič, Katarina Javornik, Neža Mavčič, Eva Porenta

Druge violine: Marko Živin, Pavle Košorok, Mojca Demšar, Rok Štrubelj, Zarja Skočir, Gregor Mavčič, Judita Mavčič, Alja Račič, Klara Zorko

Viole: Boris Krajnik, Nuša Stopar, Tomaž Velnar

Čeli: Jelka Grafenauer, Aleš Christian Mihelač, Nina Vovk, Melisa Lazarevič