Člani

Prve violine: Vildana Repše, Andreja Popit, Kaja Galič Lenkič, Marina Klemenčič, Mateja Dudek, Kaja Šoštaršič, Lara Petrič

Druge violine: Maja Prkič, Marko Živin, Pavle Košorok, Mojca Demšar, Rok Štrubelj, Ana Dovžak Fritz, Gregor Mavčič, Judita Mavčič

Viole: Boris Krajnik, Nuša Stopar, Tajda Ulčnik

Čeli: Jelka Grafenauer, Aleš Christian Mihelač,