Camerata medica, večer v atriju, junij, 2016png_Page1